Dubbelportret

Dit is een project voor allochtone en autochtone vrouwen in Rijssen-Holten
Het project is in 2002 gestart en heeft als doel: Vrouwen uit verschillende culturen stimuleren elkaar te ontmoeten en te leren kennen.
Elkaar informatie geven over achtergronden, gewoonten en levensvisies om bestaande vooroordelen en weerstanden weg te nemen.
Vrouwen elkaar kunnen herkennen in de overeenkomsten en komen tot erkenning van een beter beeld van elkaar.
Vaak hebben Nederlanders weinig contact met allochtonen in hun directe leefomgeving. De jongeren leren elkaar meestal gemakkelijk kennen via school of sportverenigingen terwijl volwassenen meestal via werk in contact komen met Nederlanders.
Veel allochtone vrouwen bevinden zich echter in een isolement in onze samenleving.
Uiteraard hebben zij wel onderling contact maar het contact met de autochtonen is minimaal.
In het project Dubbelportret ligt het accent op het organiseren van ontmoetingen: op plaatselijk niveau; op of rondom de Internationale Vrouwendag; gekoppeld aan een bepaald thema; thema’s die al aan de orde zijn geweest zijn o.a.; vrouw en werk, religie en gebruiken, zorg en loverboys.

website Vrouwenwerkgroep Dubbelportret