Zwols Vrouwenplatform

Het Zwols Vrouwenplatform is een paraplustichting die op 13 januari 2010 is opgericht.
Het platform heeft als doel het verbinden van vrouwen in Zwolle door gerichte activiteiten en met de missie: ‘Samen ontmoeten’ van allochtone en autochtone vrouwen om nader met elkaar kennis te maken.
‘Samen delen’ van kennis en ervaring om maatschappelijke integratie en participatie van vrouwen te stimuleren.
‘Samen doen’ om vrouwen te stimuleren tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid in de maatschappij, met respect voor de diverse standpunten die aanwezig zijn in de huidige samenleving.
Twee keer per jaar organiseren we een grote activiteit.
Jaarlijks op 8 maart de Internationale Vrouwendag, waar dit jaar 750 vrouwen worden verwacht.
Daarnaast wordt in de herfst een bijeenkomst rondom een inhoudelijk thema georganiseerd.

link naar website