Aanmelden Wereldmeiden

Aanmeldformulier Wereldmeiden

  • Dit veld alleen invullen als je lid bent van een sportorganisatie of deelneemt aan een (regelmatige/wekelijkse) sport- of beweegactiviteit. Aan welke activiteit(en) neem je deel en bij welke organisatie(s)?
  • Welke sport- en beweegactiviteiten zou je tijdens het project Wereldmeiden graag willen proberen? (s.v.p. nummeren in volgorde van voorkeur)
    Vrouwenplatform Carree verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit voor een geode uitvoering van het project noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen is omkleed. Meer informatie is te vinden op onze website: www.vrouwenplatformcarree.nl/privacy-policy