De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Toekomst is een project voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. De aanpak bestaat uit een groepstraining, gevolgd door een periode van persoonlijke coaching.

Jaarlijks hebben meer dan 200.000 mensen in Nederland te maken met huiselijk geweld. Het grootste deel hiervan is vrouw. De Nieuwe Toekomst richt zich op participatie, economische zelfstandigheid en het sterker maken van vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Het project biedt deze vrouwen nieuw perspectief en een vorm van nazorg die voorkomt dat ze terugvallen.
Het project loopt in diverse plaatsen in Nederland. Voor de provincie Overijssel zijn dat de regio’s Zwolle en Deventer.

Informatie voor deelnemers:

Je leven weer op de rit
Als je aan dit project deelneemt begin je met een training van 10 bijeenkomsten. Hierin breng je in kaart wat je wilt, ontdek je je eigen talenten en kijk je naar je toekomst. Daarna maak je een concreet stappenplan, waarin je de stappen beschrijft die jij wilt gaan zetten in de richting van opleiding en werk. Halverwege de training maak je kennis met je coach. Dit is een vrouw die jou negen maanden lang ondersteunt bij het uitvoeren van je stappenplan. Jullie ontmoeten elkaar in die periode eens per week, soms vaker als je dat nodig hebt.

Deelneemster Suus:
"Door mijn coach ben ik een hele sterke vrouw geworden. Zij gelooft in mij. Door haar ben ik heel erg trots op mezelf, op wat ik doe. Ik heb geleerd om ergens voor te gaan. Je moet doelen stellen en daar in kleine stapjes naar toe gaan.

Informatie voor coaches:

Een coach voor elke deelnemer
Als coach zet je je vrijwillig in bij een belangrijke en nieuwe fase in het leven van een andere vrouw. Je geeft de deelneemster zelfvertrouwen en stimuleert haar in haar eigen ontwikkelingstraject naar een ander toekomstperspectief. Je geeft haar individuele aandacht en bent een klankbord en steunpunt. Je ondersteunt de deelneemster op een coachende manier bij het realiseren van haar doelen. Daarbij is het uitgangspunt: ze moet het zelf doen, maar ze hoeft het niet alleen te doen. Je bent 1-2 uur per week beschikbaar voor een periode van 9 maanden.

Voor jou als coach is het ook een waardevol en leerzaam traject. Je volgt een training van 4 avonden waarin je rol als coach wordt verduidelijkt en afgebakend. Hier krijg je ook inzicht in de specifieke problemen bij huiselijk geweld. Tijdens deze avonden leer je ook de andere coaches kennen en wissel je onderling ervaringen uit. Daarnaast neem je deel aan de intervisie/thema-avonden. En natuurlijk word je ondersteund door de projectleider en is er een vrijwilligers onkostenvergoeding.

Achtergrondinformatie over dit project:

Doorverwijzing en aanmelding
Vrouwen in dit project worden doorgaans verwezen door Kadera, Vrouwenopvang Overijssel. Maar ook door maatschappelijk werk, politie, welzijnswerk en sociale wijkteams. En natuurlijk kunnen vrouwen zichzelf ook aanmelden.

Erkenning
De Nieuwe Toekomst is in juni 2018 door Movisie erkend als Goed Onderbouwd en is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies.
Als sterke punten benoemt de erkenningscommissie de uitgebalanceerde training, het toekomstgerichte perspectief, en de combinatie van training en coaching waardoor een traject op maat gerealiseerd kan worden.

Onderzoek
Een onafhankelijk onderzoeksbureau meet de effecten, om te onderzoeken of De Nieuwe Toekomst aan de verwachtingen voldoet. Voor de start van het traject doet het bureau een 0-meting, en na beëindiging van het traject een eindmeting.
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van het afgelopen jaar zijn:

  • het participatieniveau van de deelnemers is gestegen: meer vrouwen volgen een opleiding, werken of doen vrijwilligerswerk
  • de vrouwen hebben vaker dan voorheen wekelijks contact met mensen die geen huisgenoten zijn
  • de deelneemsters ervaren dat zij meer tegemoet komen aan de basisbehoeften: zij voelen zich autonomer, competenter en meer verbonden
  • het gevoel van zelfstandigheid is gestegen
  • de beoordeling van lichamelijke- en geestelijke gezondheid is gestegen
  • de deelneemsters besteden hun vrije tijd vaker zoals zij dat willen.

De conclusie is dat De Nieuwe Toekomst een positieve invloed heeft op de participatie, economische zelfstandheid en het sterker maken van vrouwen.

Contact
Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met een van de projectleiders:
Voor de regio Deventer: Hanife Turan hturan@vpcarree.nl 06-19673619
Voor de regio Zwolle: Margien Vroom mvroom@vpcarree.nl 06-2524775

Projectleiders

Margien Vroom (regio Zwolle en Salland)

Mobiel 06-25247751
mvroom@vpcarree.nl

Hanife Turan (regio Twente en Deventer)

Mobiel 06-19673619
hturan@vpcarree.nl

Geplaatst in projecten.