Eigen Kracht Werkt!

Een project waar Carree zich inzet voor meer vrouwen in technische beroepen.

Algemene informatie

Dankzij de subsidie van de Provincie Overijssel en in samenwerking met Techniekpact Landsdeel Oost, voert Carree in 2016/2017/2018 haar project Eigen Kracht Werkt uit.

Met dit project, Eigen Kracht Werkt, wil Carree aansluiten op de doelen die gesteld zijn in de notitie doorontwikkeling Techniekpact Oost 2020, periode 2016-2019.  Deze richt zich op de mismatch binnen de arbeidsmarkt en wel het tegengaan en als 2e om de sterk toenemende vraag naar ICT-ers en gekwalificeerd technisch personeel in te vullen en de doorstroom en scholing van zittend personeel te bevorderen.

Techniek is nog steeds voor veel vrouwen een onbekend terrein. Het is noodzakelijk om de beeldvorming over ICT en technische beroepen te veranderen en positief te beïnvloeden. Communicatie over het aanbod van technisch werk vraagt voor vrouwen een andere benadering. Het is belangrijk te laten zien dat techniek meer is dan alleen vies worden.

Het project Eigen Kracht Werkt richt zich op het geven van voorlichting over kansrijke, technische en ICT beroepen specifiek voor vrouwen. Dit door middel van het organiseren van regionale informatiebijeenkomsten vanuit de vraag van werkgevers en het organiseren van rondleidingen bij kansrijke bedrijven. Ervaring van vrouwen presenteren door succesvolle vrouwen!  Zo vraag en aanbod samenbrengen. Maar ook bedrijven voorlichten en bewust maken op het gebied van genderbeleid, diversiteit en aanpak werving vrouwen binnen organisatie.

Projectleider

Jojanne Lageveen

Tel: 06-15258350
jlageveen@vpcarree.nl

Geplaatst in projecten.