Even voorstellen… Willie Westerhof – Projectleider Wereldvrouwen

Sinds februari 2019 ben ik projectleider Wereldmeiden bij Vrouwenplatform Carree. Wereldmeiden is een proeftuin voor het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van de Rijksoverheid, gericht op de provincie Overijssel.

Het doel van Wereldmeiden is dat jonge vrouwen die net in Nederland zijn komen wonen worden geholpen met het opbouwen van een nieuw bestaan, door andere meiden met een migratieachtergrond en sportmeiden, door middel van samen sporten en bewegen. Een geweldig concept dat aansluit bij mijn overtuiging dat sport en bewegen als middel kunnen bijdragen aan verbetering van de positie van meiden en jonge vrouwen in onze maatschappij. 

Als beleidsmedewerker sportstimulering allochtonen bij de gemeente Amsterdam en als medewerker bij het landelijk Kenniscentrum Sport heb ik kennis en ervaring opgedaan, die in het project Wereldmeiden goed van pas komen. Ik zet mijn verbindende kwaliteiten graag in om samenwerking tussen mensen en organisaties te bevorderen en kennisontwikkeling, -uitwisseling en -overdracht te faciliteren. Ik vind het een mooie uitdaging om in deze ‘proeftuin’, samen met het bestuur en collega’s van Carree, Sportservice Overijssel, ISK Het Erasmus, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland en alle deelnemende meiden in Overijssel, kennis te ontwikkelen over wat hierbij werkt en te leren van wat niet werkt. En natuurlijk hoop ik dat we met onze gezamenlijke inzet aan de ene kant de integratie van vluchtelingenmeiden bevorderen en aan de andere kant de maatschappelijke diensttijders een boeiende en leerzame ervaring bieden. 

Ik prijs me gelukkig dat ik bij Carree 20 uur per week mag werken aan deze prachtige proeftuin. Daarnaast werk ik bij Huis voor Beweging; ontwikkelaar en eigenaar van succesvolle en effectieve leefstijlinterventies, – methodieken en –trainingen. Ik woon in een prachtig natuurgebied in de provincie Drenthe en mijn vrije tijd vervul ik actief met wandelen, tuinieren en fietsen.

Geplaatst in Nieuws.