Inspiratiereis Meer vrouwen in de techniek!

Van 18 t/m 21 september is onze projectleider Jojanne Lageveen voor het project Eigen Kracht Werkt op inspiratiereis geweest naar Duitsland en Denemarken. Meer meisjes en vrouwen in de techniek, is één van de gezamenlijke ambities van het Techniekpact Oost, een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs- en overheidsinstellingen in Oost Nederland. De doelstelling is 20% meer instroom eind 2019. Dit is nodig om te voldoen aan de sterk toenemende vraag van het bedrijfsleven.

Denemarken en Duitsland hebben zich goed ontwikkeld op dit gebied. De provincies Overijssel en Gelderland hebben daarom in samenwerking met VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, vanuit Techniekpact Oost een inspiratiereis georganiseerd voor de partners. Met 25 deelnemers hebben wij een interactief en intensief vierdaags programma in Denemarken en Duitsland gehad.

We zijn onder andere gestopt in Enschede bij de Universiteit Twente en bij Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit in Bielefeld. We hebben verschillende Duitse initiatieven bezocht en er vond een bijeenkomst plaats met onderzoekers en experts van de Gemeente Hamburg en de Universiteit Hamburg. In Denemarken hebben we het bedrijf Haldor Topsøe en BAM Denemarken en het Science Museum Experimentarium bezocht. Ook hebben we in Kopenhagen vertegenwoordigers van het Deense Ministerie voor hoger onderwijs en onderzoek ontmoet.

Tijdens de busrit hebben we als deelnemers onderling enorm veel kennis uitgewisseld. En zijn er verschillende nieuwe ideeën ontstaan om meer vrouwen in de techniek te krijgen en meer vrouwen in te laten stromen in technische beroepen.

Met al deze nieuwe inspiratie gaan we binnen ons project Eigen Kracht Werkt nog meer inzetten op het delen van alle kennis en voorlichtingsprogramma’s van de partners binnen Techniekpact oost. Ook willen we een provinciale campagne op gaan zetten om stereotypering en genderbeleid verder onder de aandacht te brengen in Overijssel. Vrouwenplatform Caree gaat onderzoeken hoe we vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen interesseren voor technische beroepen en studies.

Alle informatie over de reis en de presentaties die zijn gegeven zijn terug te vinden op VHTO.

Geplaatst in Nieuws.