Lang zult u wonen

Langer zelfstandig wonen

In de provincie Overijssel voeren op dit moment 22 gemeenten de campagne Lang zult u wonen.
Een bewustwordingscampagne die eigenaar-bewoners stimuleert zelf vroegtijdig hun woning aan te passen als zij een dagje ouder worden.


In de campagne kunnen gemeenten beschikken over verschillende communicatiemiddelen. Zo is er de gezamenlijke website www.langzultuwonen.nl, de digitale 3D-woning en het productideeën boek, een folderreeks, de reizende tentoonstelling, een 8 delige TV serie, een dertigtal YouTube filmpjes, huis-aan-huisberichten, een digitale nieuwsbrief voor stakeholders, communicatie via Twitter en Facebook en wordt er tussen de gemeenten kennis gedeeld. Ook doen er steeds meer bouwmarkten mee en tonen andere lokale bedrijven belangstelling voor deelname. Doel:
Meer ouderen, hun mantelzorgers en hun kinderen worden zich bewust van de mogelijkheden om lang(er) zelfstandig thuis te wonen.
Niet alleen woningeigenaren, maar ook (oudere) huurders krijgen de gelegenheid na nadenken over hun toekomst in hun huurwoning en worden voorzien van informatie en advies hierover.
De deelnemende gemeenten en deelnemende corporaties worden in 2015 'ontzorgd'. Wat gaan we doen:
Lang zult u wonen op toer.
Er worden 10 informatiebijeenkomsten voor ouderen (woningeigenaren en huurders), hun mantelzorgers en hun kinderen georganiseerd in gemeenten verspreid over Overijssel.
Lang zult u wonen-vrijwilligersnetwerk.
Er wordt een netwerk van LZUW-vrijwilligers gevormd dat huisbezoeken uitvoert of kleine groepen ouderen in hun eigen omgeving informeert.
Lang zult u wonen, ook in uw huurwoning.
Er wordt onder Overijsselse woningcorporaties een verkenning uitgevoerd naar hun visie op de geschiktheid van hun woningvoorraad.

 

In het kader van onze samenwerking met Belangenorganisaties Overijssel willen wij de vacature onafhankelijke client ondersteuner onder de aandacht brengen. ( 14-06-2016)

 

Projectleider

Jojanne Lageveen
Telefoonnummer: 06-15258350
Emailadres: jlageveen@vpcarree.nl

Geplaatst in projecten.