Overgangsregeling door het ministerie van OCW voor centrumgemeenten vrouwenopvang in Nederland Augustus 2016

Deze regeling is bedoeld voor projecten die economische zelfstandigheid van vrouwen bevorderen.
ministerie_van_OCW

Voor Vrouwenplatform Carree betekent dat weer mogelijkheden voor onze projecten De Nieuwe Toekomst en Vrouwen coachen Meiden. Wij houden jullie op de hoogte!

Meer is ook te lezen op de site van Federatie Opvang

Geplaatst in Nieuws.