Vrouwen coachen Meiden

Sinds 2009 een succesvol project voor meisjes en jonge vrouwen in Overijssel in de leeftijd van 12 t/m 27 jaar. 

Een inspanning van ons samen 
Stichting Vrouwenplatform Carree Overijssel zet zich, samen met verschillende gemeenten in Overijssel en enthousiaste vrijwilligers uit die gemeenten, in om de maatschappelijke en sociale positie van vrouwen in de samenleving te verbeteren. 

Laagdrempelig, preventief en doelgericht
Met het Vrouwen coachen Meiden ( VcM) project wil Carree werken aan een maatschappelijke meerwaarde en bijdragen aan een betere toekomst van meisjes/ jonge vrouwen. Met de inzet van vrijwillige, betrokken vrouwen met levenservaring en met competenties op het gebied van coachend begeleiden. 
Er wordt gewerkt aan sociaal-emotionele ondersteuning, kwaliteitsverbetering van onderwijsprestaties, participatie, begeleiding bij arbeidsperspectief of preventie van instroom in jeugdzorg of andere professionele zorgtrajecten. En soms wordt VcM ingezet als een nazorgtraject.  

Iedereen kan deelnemen
De vrijheid om te beschikken over je eigen leven, mogelijkheden te hebben om een schooldiploma te halen en toegang te hebben tot de arbeidsmarkt is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Wij willen graag dat jongeren kunnen profiteren van kansen. Door deel te nemen aan het VcM  traject  kunnen meisjes/jonge vrouwen, voor wie het krijgen of nemen van die kansen niet vanzelfsprekend is, leren hoe zij weerbaar en wendbaar kunnen worden
Zij krijgen in dit traject een jaar lang individuele ondersteuning van een vrijwilliger die hekan helpen voorkomen dat zij verder vastlopen en wellicht een beroep moeten gaan doen op professionele ondersteuning. De coaching is gericht op leren en op het verbeteren van sociaal-emotioneel functioneren en/of  het ontwikkelen van vaardigheden m.b.t. leren en werken. 

Samenwerken
We nemen deel aan de overlegvormen  tussen vrijwilligersorganisaties in Overijssel. Wij delen en maken gebruik van elkaars kennis en expertise en signaleren trends en actuele thema’s die we in ons werk tegenkomen. Zo helpen we elkaar om kwaliteit te verbeteren en investeren en ondersteunen we elkaar. 

Kwaliteit en effectiviteit
Meten is wetenOm keuzes te maken moet je weten wat er werkt. Daarom evalueren we wat we doen.  Om de kwaliteit en de effectiviteit te behouden en te verbeteren is er in 2018 een start gemaakt met het afnemen van eindmetingen en een tevredenheidsonderzoek. De eerste resultaten hiervan worden geanalyseerd en de werkwijze eventueel bijgesteld. De vragen worden opgesteld in samenwerking met ex-coachees en vrijwilligers.
Om kwaliteit van elkaar en van de coaches te houden en/of te bevorderen zijn er intervisie- en themabijeenkomsten en nemen nieuwe coaches deel aan een training.  

Wij geloven in wat wij doen
Wij zijn geen commerciële organisatie. Onze visie en missie zijn leidend. Om onze maatschappelijke doelen uit te kunnen voeren is er financiële ondersteuning nodig. Deze ontvangen wij d.m.v. subsidies van de diverse gemeenten waar de trajecten uitgevoerd worden, van fondsen, particulieren en verenigingen. Ook is het mogelijk een traject vanuit een persoonsgebonden budget te betalen.  

Geen voorwaarden
Wij hebben geen speciale voorwaarden waaraan je moet voldoen om mee te kunnen doen. Het enige wat wij vragen is: motivatie, openheid en eerlijkheid en de mogelijkheid om eens per week of eens per twee weken af te spreken met de coach. 

Wie kan aanmelden 
Leerplichtambtenaren, ouders, consulenten van wijkteams, maatschappelijk werkers, mentoren, orthopedagogen, centrum jeugd en gezin, traject begeleiders en natuurlijk kunnen meisjes en jonge vrouwen zich zelf aanmelden. 

 

Filmmateriaal

Info voor meiden

Info voor coaches

Projectleiders

Margien Vroom (regio Zwolle, Salland)

Mobiel 06-25247751
mvroom@vpcarree.nl

Hanife Turan (regio Twente en Deventer)

Mobiel 06-19673619
hturan@vpcarree.nl

 

Geplaatst in projecten.