Wereldmeiden

Met het project Wereldmeiden willen we de integratie verbeteren van meiden, in de leeftijd van 14-29 jaar, die net in Nederland zijn komen wonen, door middel van sport en bewegen.

Samen sporten en bewegen met andere meiden biedt mooie kansen om een isolement te doorbreken en om de gezondheid, participatie en sociale contacten te bevorderen. Door te bewegen worden meiden energieker en daardoor krijgen ze meer motivatie om ook aan andere activiteiten deel te nemen. De bedoeling van Wereldmeiden is dat de meiden hun sociale netwerken voor elkaar ontsluiten en dat er nieuwe vriendschappen ontstaan.

In het project Wereldmeiden onderscheiden we drie groepen meiden:

  • meiden die al enige tijd in Nederland wonen en ervaring hebben opgedaan met de integratie als vluchteling (de rolmodel MDT’ers*);
  • meiden die actief zijn in de sport, bijvoorbeeld meiden die een sportopleiding volgen of lid zijn van een sportvereniging (de sport MDT’ers);
  • en meiden die nog bezig zijn met hun inburgering (de deelnemers).

*MDT’ers staat voor Maatschappelijke Diensttijders (zie uitleg onderaan het artikel).

Aanmeldformulier wereldmeiden

Samen sporten
Vijf rolmodel MDT’ers, vijf sport MDT’ers en vijf deelnemers vormen samen een team. Dit team gaat tien weken lang iedere week een andere sport- of beweegactiviteit uitproberen in een soort sportcarrousel. Na deze tien weken kiezen de deelnemers een beweegactiviteit die ze vijftien weken verder gaan verkennen. Per deelnemer gaat een rolmodel MDT’er en een sport MDT’er mee; samen vormen ze een koppel.

Wat levert het op?
De MDT’ers krijgen workshops aangeboden waarin zij leren ‘cultuursensitief werken’, leren organiseren en leren van elkaar. De deelnemers leren hoe de sport in Nederland is georganiseerd, maken kennis met verschillende sporten en krijgen clinics sport en gezond leven aangeboden. Het allerbelangrijkste is dat de meiden plezier met elkaar hebben.

De maatschappelijke diensttijd duurt in totaal 30 weken. Na afloop van het project ontvangen de MDT’ers een certificaat. Het project start met een startfestival en eindigt met een cooling-down festival. Na afloop van het project ‘bewegen’ de deelnemers zich zelfstandiger in onze samenleving en kunnen zij in een volgende ronde de rol van rolmodel MDT’er vervullen.

 

Flyer Wereldmeiden algemeen

 

 

 

Flyer Wereldmeiden

 

 

 

 


Waar vindt het project plaats?
Het project vindt plaats in 5 regio’s verspreid over Overijssel: Zwolle, Deventer, Almelo / Rijssen-Holten, Enschede en in Hardenberg.
Op 3 juni is het project Wereldmeiden van start gegaan in Almelo / Rijssen-Holten. In de overige regio’s start Wereldmeiden in september 2019!

20190603 Kick-off Wereldmeiden Almelo

Kick-off-Wereldmeiden-Almelo

Wie doen mee?
Carree werkt in dit project nauw samen met Sportservice Overijssel, ISK-Erasmus en Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Maar ook alle lokale sportbedrijven en sportaanbieders. En de deelnemende meiden zelf zorgen natuurlijk voor de uitvoering van alle projectactiviteiten.

Wat betekent ‘Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd’?
Wereldmeiden is een project in het kader van het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van de Rijksoverheid. Hiermee wil de overheid de talenten van jongeren inzetten om via maatschappelijke projecten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Vrouwenplatform Carree heeft een subsidie ontvangen om in een proeftuin samen met jongeren te experimenteren met het concept Maatschappelijke Diensttijd. Op basis van de ervaringen maakt de overheid een meer definitief ontwerp. Na de zomer van 2019 wordt de maatschappelijke diensttijd ingevoerd.

Projectleider Wereldmeiden:
Willie Westerhof
T 06-15511223
M WillieWesterhof@vpcarree.nl

 

Geplaatst in Geen categorie, projecten.