Wijs mij de ingang van het bos

Vrouwenplatform Carree is gestart met het project: 'Wijs mij de ingang van het bos'.
Carree gaat een samenwerking aan met Landschap Overijssel om het behoud van de natuur van Overijssel onder ieders aandacht te brengen.

Het project

Carree heeft in 2015 en 2016 het project Wijs mij de ingang van het Bos succesvol uitgevoerd. Hierin ervoeren wij een prettige samenwerking met Landschap Overijssel in de uitvoering en de Provincie Overijssel waarvan wij de subsidie mochten ontvangen.

In 2015 lag het zwaartepunt op het coördineren en organiseren van natuurbelevingswandelingen voor doelgroepen die normaliter in huis en stad blijven. Wij hebben hierin samengewerkt met de GGZ, gemeente Zwolle Kracht on Tour, De Nieuwe Toekomst, Vrouwen coachen Meiden, basisscholen door heel Overijssel en onze aangesloten organisaties. Daarnaast heeft Landschap Overijssel zich vooral ingezet met het ondersteunen van de wandelingen en het trainen van wandelbegeleiders. Onze aangesloten organisatie SIVE Enschede heeft een mooie inbreng geleverd door een wekelijkse wandelgroep op te starten. Deze is nog steeds

In 2016 lag het zwaartepunt op het coördineren en organiseren van activiteiten in de natuur voor doelgroepen die normaliter in huis en stad verblijven. Na de ervaring van 2015 zijn we mooie samenwerkingen opgestart met vrouwelijke zzp-ers die veelal uit Kracht on Tour (project om arbeidsparticipatie van bijstandsvrouwen te stimuleren) kwamen.

e ingang van het bos'. hebben we
Carree gaat een samenwerking aan met Landschap Overijssel om het behoud van de natuur van Overijssel onder ieders aandacht te brengen.

Vrouwenplatform Carree Overijssel heeft als doel vrouwen te stimuleren tot het nemen van verantwoordelijkheid in de samenleving.
Participatie van vrouwen is nodig voor een duurzame ontwikkeling van deze samenleving.
De 16 aangesloten organisaties van Carree, vertegenwoordigen duizenden vrouwen, die hierin een sleutelpositie vervullen. Vrouwenplatform Carree Overijssel is een coproductie aangegaan met Landschap Overijssel om het behoud van de natuur van Overijssel onder ieders aandacht te brengen.
Vrouwenplatform Carree heeft ervaring met vrijwilligersprojecten en wil haar aanbod dat doorgaans gericht is op zorg en economische zelfstandigheid uitbreiden met dit natuurproject om zo een nog grotere groep vrouwen in Overijssel te bereiken.
Wij zijn gestart met de Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede (SIVE), maar de overige aangesloten vrouwenorganisaties van Carree gaan hierin een sleutelpositie vervullen. Wij willen vrouwen bewust maken van de toegankelijkheid van de natuur en de (voorbeeld)rol die zij daarin kunnen vervullen voor hun achterban.
Dit door te participeren in het behoud van deze natuur door gebruik te maken van de programma s aangeboden door Landschap Overijssel. Welke programma s zijn dat, wat is er te doen?
Organiseren van wandelingen als wandelmaatje
sociaal wandelen met groepen mensen die vaker de natuur in willen gaan
begeleiden van schoolprojecten in de natuur of als jeugdboswachter of als mentor
organiseren van diverse activiteiten bij bezoekerscentra van Landschap Overijssel
beschikbaar zijn als gastvrouw bij bezoekerscentra
rondleiden van mensen bij bezoekerscentra. Er zijn mogelijkheden genoeg om zelf deel te nemen, gericht een opleiding te volgen of op verzoek iets te organiseren voor de eigen organisatie.

Projectleider

Jojanne Lageveen
Telefoonnummer: 06-15258350
Emailadres: jlageveen@vpcarree.nl

Geplaatst in projecten.