LTO Noord Vrouw en Bedrijf

LTO Noord wil de positie van vrouwen in de agrarische sector verbeteren.
LTO Noord Vrouw en Bedrijf zet zich voor de sociaaleconomische positie van meewerkende partners en medeondernemers.
Speerpunten zijn het verbeteren van de financiële positie, versterken van ondernemersvaardigheden en een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in bestuursorganen, zowel binnen als buiten LTO Noord.

website LTO Noord