Nederlandse Vereniging Vrouwenbelangen

De Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, kortweg Vrouwenbelangen, is opgericht in 1894.
Vrouwenbelangen (VB) maakt zich sterk voor rechten van vrouwen op voet van gelijkheid met mannen.
Zoals gelijke invloed van vrouwen in de politiek; herverdeling van betaald en onbetaald werk; gelijke beloning voor gelijk werk.
In Nederland hebben vrouwen inmiddels kiesrecht, zijn handelingsbekwaam en de ontslagplicht bij huwelijk is opgeheven.
Maar de praktijk is weerbarstig. Vrouwenstrijd is nog nodig.
Ook internationaal. Gelijke politieke, sociale en economische rechten zijn erkend als fundamentele mensenrechten.
Door goedkeuring van het VN-Vrouwenverdrag van 1979 hebben staten zich verplicht deze rechten bij wet te regelen. Onze missie is: De Nederlandse regering houden aan dit verdrag.

website Nederlandse Vereniging Vrouwenbelangen