De Nieuwe Toekomst

Jaarlijks hebben in Nederland 200.000 tot 230.000 mensen te maken met huiselijk geweld.
Het grootste gedeelte hiervan is vrouw!
Vrouwen die in de vrouwenopvang zitten, hebben een traumatische ervaring achter de rug. 
Na een periode in de opvang moeten de vrouwen zich weer herpakken maar dat lukt niet altijd.

 

De Nieuwe Toekomst richt zich op participatie, economische zelfstandigheid en het sterker maken van vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld.
De Nieuwe Toekomst biedt nieuw perspectief en een vorm van nazorg die voorkomt dat mensen terugvallen.
Vrouwen die aan dit project meedoen, krijgen een jaar lang een coach die hun helpt hun leven weer op de rit te krijgen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Vrouwen worden doorgaans doorverwezen door Kadera, Vrouwenopvang Overijssel. Maar ook door maatschappelijk werk, politie en welzijnswerk.
De vrouw krijgt vervolgens een training van 10 bijeenkomsten waar ze in kaart brengt wat ze wil, ontdekt haar eigen talenten en leert kijken naar haar toekomst. Vervolgens maakt ze een concreet plan waarin de stappen staan die nodig zijn.

Halverwege de training maakt de vrouw kennis met haar coach. De coach is een vrouw die haar een jaar lang zal ondersteunen om het gemaakte stappenplan uit te voeren. Zij ontmoeten elkaar eens per week; soms vaker als het nodig is.

Dat het project impact heeft blijkt uit het feit dat van de negentien vrouwen die in 2015 deelnamen er inmiddels vier een baan hebben gevonden, vier vrijwilligerswerk doen en nog eens zeven een opleiding zijn gestart.

Ex deelneemster Suus: "Door mijn coach ben ik een heel sterke vrouw geworden. Zij gelooft in mij. Door haar ben ik heel erg trots op mezelf, op wat ik doe.” Ik heb geleerd om ergens voor te gaan. Je moet doelen stellen en daar in kleine stapjes naar toe gaan

Filmmateriaal

Projectleider

Miranda Bosman

Tel: 038-421 93 11  of mobiel 
mbosman@vrouwenplatformcarree.nl