Vrouwen coachen Meiden

Een succesvol project voor meisjes en jonge vrouwen uit Overijssel

Een project voor meisjes en jonge vrouwen in de leeftijd van 12-27 jaar die buiten de boot dreigen te vallen.
Soms gaat het gewoon even niet zo lekker.
Op school, thuis of met je vrienden.

Algemene informatie
Samen werken aan een toekomst.
Vanaf 2009 helpen onze vrouwelijke coaches, jonge meiden en jonge vrouwen aan een toekomst.
Een toekomst die in gevaar werd gebracht door uitval op school, problemen thuis of in de vrije tijd.
Door deze problemen vroegtijdig te signaleren, kunnen we meisjes en jonge vrouwen op tijd helpen.
Onze ervaren coaches motiveren meiden om vanuit een actieve, positieve instelling te werken aan een toekomst met kansen op werk, inkomen, economische onafhankelijkheid en zelfvertrouwen in eigen capaciteiten.

Jongeren van 12-18 jaar
Meisjes die onder de leerplicht vallen krijgen begeleiding om het schooldiploma te halen.
Er wordt goed gekeken wat de belemmeringen zijn: waarom lukt dit niet,wat zijn de omstandigheden die daarin een rol spelen?
Misschien zijn er problemen binnen het gezin, met vriendinnen of vinden ze het lastig een zinvolle vrijetijdsbesteding te vinden.
De belemmeringen worden aangepakt, zodat de meisjes weer naar school kunnen gaan.

'Ik had faalangst en durfde niet, terwijl ik wel verder wilde thuis en op school. Ik heb heel veel aan mijn coach gehad'.

 

Jonge vrouwen van 18-27 jaar
Jonge vrouwen die 18 jaar en ouder zijn, worden begeleid richting werk, opleiding of beide.
De coach bespreekt de mogelijkheden en motiveert haar verder te gaan met scholing of uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn via Werkplein en/of UWV voor aanvullende scholing en/of werk.
De Toekomstwerkplaats van Vrouwenplatform Carree kan met haar persoonsgerichte methodiek een rol spelen om de problemen die hier in de weg staan richting werk of opleiding eerst samen op te lossen.

'Ik ben 24 jaar en ik heb al veel tegenslag gehad in mijn leven. Door die tegenslagen geloofde ik niet meer in een goeie toekomst. Ik heb nu een coach die mij helpt richting werk, het gaat een stuk beter met mij!'

Ons aanbod
Het project Vrouwen coachen Meiden is een project van Vrouwenplatform Carree Overijssel en gestart in 2010 in plattelandsgemeenten rond Zwolle.
Wij werken aan:
* het tegengaan van voortijdig schooluitval tot 18 jaar;
* vanaf 18 jaar ondersteuning naar werk en/of opleiding;
* het beperken van de instroom in de Jeugdzorg;

'Ik zat vaak alleen in mijn kamer. Ik wilde leuke dingen doen en ook graag werken want ik was intussen 19 jaar, ik wist niet waar ik moest beginnen. Toen kon ik gebruik maken van een coach en nu red ik mezelf prima!'

Deze aanpak past in de overgangsfase van de transitie Jeugdzorg
Preventie en nazorg
Leerplichtambtenaren, ambtenaren vanuit het sociale domein, maatschappelijk werkers, mentoren, orthopedagogen, consulenten betrokken bij werk en inkomen, RMC en intensieve traject begeleiders e.a. melden meisjes aan bij VcM voor coaching.
Regelmatig gaat het om meer dan het behalen van een schooldiploma of het vinden van werk.
In preventieve zin om te voorkomen dat een meisje in de Jeugdzorg terecht komt of in de nazorg als meiden niet meer binnen Jeugdzorg vallen.
Een samenwerking tussen Jeugdzorg en VcM is eveneens mogelijk, bijvoorbeeld in een situatie waarbij Jeugdzorg zelf onvoldoende aandacht aan een client kan geven wordt VcM ingeschakeld.
Voor beide groepen geldt dat wij uitsluitend werken met vrijwillige, onafhankelijke, getrainde coaches.
De coaches en meiden worden 1-op-1 gekoppeld, zodat een passende match ontstaat.
De twee leeftijdsgroepen vragen elk om een eigen benadering.
Vrouwen coachen Meiden is voor meiden tussen de 12 en 27 jaar.

Wij hebben geen speciale voorwaarden waaraan je moet voldoen om mee te kunnen doen. Het enige wat wij vragen is:
Motivatie, openheid en eerlijkheid.
De mogelijkheid om eens per week of eens per twee weken af te spreken met de coach.

Filmmateriaal

Info voor meiden

Info voor coaches

Projectleiders

Margien Vroom (regio Zwolle, Salland en Deventer)

Tel: 038-421 93 11  of mobiel 06-25247751
mvroom@vpcarree.nl

Hanife Turan (regio Twente)

Tel: 038-421 93 11 of mobiel 06-19673619 
hturan@vpcarree.nl