Info voor coaches

Informatie voor coaches

De coaches van het project ‘Vrouwen coachen Meiden’ zijn vrouwen die veel levenservaring hebben.
Ze zijn deskundig op het gebied van begeleiding van jongeren en hebben veel kennis van de samenleving.
Zij weten hoe moeilijk het soms kan zijn, vaak door hun eigen ervaringen.
Daarom kunnen zij jongeren motiveren vanuit een actieve, positieve instelling te werken aan een toekomst met kansen op werk, een eigen inkomen en zelfvertrouwen in eigen capaciteiten.
De vrouwen die deelnemen aan dit project, de coaches, krijgen een interne training en zijn:
* geïnformeerd over de problematiek waar de meiden mee te maken hebben
* geschoold in het onderkennen en bespreekbaar maken van de onderliggende problemen en kunnen inschatten wanneer professionele hulpverlening noodzakelijk is
* op de hoogte van de onderwijsmogelijkheden in de woonomgeving en kennen de sociale kaart zodat verwijzing van hulpverlening begeleid kan worden
* in staat m samen te werken met onderwij en hulpverlening en vervullen een actieve ondersteunende rol in het weer motiveren van de jongere voor participatie binnen school/werk en in andere verbanden Eens per periode is er een intervisie met alle coaches.