Projecten

Wij zijn een platform voor vrouwen uit Overijssel en voeren daarnaast een aantal projecten uit.

Wereldmeiden

Met het project Wereldmeiden willen we de integratie verbeteren van meiden, in de leeftijd van 14-29 jaar, die net in Nederland zijn komen wonen, door middel van sport en bewegen.

Lees meer….

Eigen Kracht Werkt!

In opdracht van de provincie Overijssel voert Vrouwenplatform Carree het project Eigen Kracht Werkt uit.
Met dit project sluit Carree aan op de doelen die gesteld zijn in de notitie doorontwikkeling Techniekpact Oost 2020, periode 2016-2019. Dat is ten eerste het tegengaan van de mismatch binnen de arbeidsmarkt en ten tweede de sterk toenemende vraag naar ICT-ers en gekwalificeerd technisch personeel invullen en de doorstroom en scholing van zittend personeel bevorderen.

Lees meer….

De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Toekomst is een project voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. De aanpak bestaat uit een groepstraining, gevolgd door een periode van persoonlijke coaching.

Lees meer....

Wereldvrouwen!

Met het project Wereldvrouwen zet Carree zich in om vrouwen met een vluchtelingenachtergrond te ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Lees meer….

Filmmateriaal