Naam Instelling

Stichting Vrouwenplatform Carree Overijssel
RSIN Fiscaal nummer: 50.31.564

Bezoekadres: Schuttevaerkade 80-88, 8021 DB, Zwolle
Postadres: Postbus 1540, 8001 BM, Zwolle
Telefoon: 06-15429550
Mailadres: info@vpcarree.n

Hoofdlijnen beleidsplan

Op 13 december 2007 gaven de aangesloten organisaties en vrouwenraden aan het dagelijks bestuur van de Overijsselse Vrouwen Raad (OVR, opgericht in 1975), de opdracht de OVR om te vormen tot een vrouwenplatform.

Stichting Vrouwenplatform Carree levert een bijdrage aan de verbetering van de maatschappelijke en sociale positie van vrouwen in Overijssel.

Doelstelling

De doelstelling van Vrouwenplatform Carree, als beschreven in de statuten, is het stimuleren van vrouwen tot het nemen van verantwoordelijkheid in de maatschappij met respect voor de diverse standpunten in de samenleving.

Wij streven onze doelen op verschillende manieren na:
- Wij bieden aan onze lidorganisaties en aan onze individuele leden een platformfunctie voor ontmoeting, informatie-uitwisseling en netwerken.
- We organiseren debatten, themabijeenkomsten en symposia over actuele sociale en maatschappelijke vraagstukken die betrekking hebben op de participatie van vrouwen.
- We delen onze kennis en informatie via onze website, flyers, nieuwsbrieven en social media kanalen.
- Als gesprekspartner voor overheden en bedrijven komen wij op de voor de belangen van vrouwen en agenderen wij actuele onderwerpen die te maken hebben met de mogelijkheden en belemmeringen voor participatie van vrouwen en meisjes in de maatschappij.
- We initiëren projecten waarin wij direct steun bieden aan vrouwen en meisjes bij het zetten van een stap op de participatieladder en waarin wij ze activeren om aan de slag te gaan.

Lees het gehele beleidsplan voor 2017-2021.

Organisatiestructuur Carree

Ons organogram kunt u hier bekijken.

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het dagelijks bestuur vind u hier.

Beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die alleen een vergoeding krijgen voor gemaakte onkosten.

Vrouwenplatform Carree heeft vijf betaalde medewerkers: 3 projectleiders, 1 fondsenwerver en 1 secretaresse (samen 2,3 FTE).
De CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening is van toepassing op de medewerkers van Carree.

Actueel verslag activiteiten 2019

Uitvoering project Vrouwen coachen Meiden

Uitvoering project De Nieuwe Toekomst

Uitvoering project Eigen Kracht Werkt

Uitvoering project Wereldmeiden

Uitvoering empowerment project Gemeente Heerde

Mei 2019: Jaarvergadering

November en december 2019, januari 2020: 3 FEM Talks in plaats van reguliere ALV in december (conform afspraak ALV mei 2019)

Organiseren van verschillende bijeenkomsten: FEM Talks, expermeetings en vrouwenevents in samenwerking met Women Inc!

Doorlopend: intervisieavonden en trainingen voor coaches en vrijwilligers, bezoek aan maatschappelijke beursvloeren etc.

Jaarverslagen

Onze jaarverslagen kunt u hier lezen.