Procedure vertrouwenspersonen

Werknemers, coaches, coachees kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer, coach of coachee met haar/zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen onze stichting. Heeft u behoefte aan de inzet van een vertrouwenspersoon vul dan onderstaand formulier in.

Procedure Vertrouwenspersonen

1 Melding gegevens
2 Uw NAW gegevens
3 Eventuele bijlage