EEN MOOI 2019 - door Ellen Pot

Daar is hij al een paar weken: het nieuwe jaar: 2019!

Als je Carree bent, dé specialist in vooruitgang van alle meisjes en vrouwen in Overijssel, dan blijf je aan de weg blijven timmeren. Want we zijn er nog lang niet.

Jojanne Lageveen die naast het bureaucoördinatorschap haar talent aanboort om fondsen warm te laten lopen voor alle mooie Carree -projecten, voert daarnaast het project Eigen Kracht Werkt (EKW) uit. In 2018 is al een goed begin gemaakt om met EKW de techniek in Overijssel meer “aan de vrouw” te brengen. Samen met kennisinstellingen, werkgevers en maatschappelijke partijen wordt hiermee bijgedragen aan het verkleinen van de kloof tussen vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt én aan -wederom- de vooruitgang van meisjes en vrouwen in Overijssel. Dit jaar gaan we er mee door en worden honderden vrouwen in heel Overijssel via Carree door betrokken (technische) bedrijven voorgelicht over hoe leuk en nodig het is om bij hen te werken. De Provincie Overijssel steunt ook dit Carree-project met liefde en, ook heel belangrijk, met financiële middelen.

Ons al lang gesteunde project De Nieuwe Toekomst, kortweg DNT, kan niet stoppen zolang er nog sprake is van huiselijk geweld. Met meerdere gemeentes in Overijssel wordt met dit ook landelijk gedragen project samengewerkt om vrouwen weerbaar te maken en te helpen nieuwe maatschappelijke participatie te realiseren. Zo eveneens ons project Vrouwen Coachen Meiden, kortweg VcM, waarbij jonge vrouwen meelopen met onze coaches, specifiek opgeleid, om binnen een jaar terug op de rails (opleiding, werk) te geraken en een stappen hoger op de participatieladder. Onze projectleiders Hanife Turan en Margien Vroom organiseren en begeleiden met verve de ingezette trajecten voor deze projecten.

Asia Lababidi is binnen Carree succesvol gestart met het project “Wereldvrouwen”, ze zet zich in om vrouwen met een vluchtelingenachtergrond te ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Ze is in Zwolle en (ver) daarbuiten niet onopgemerkt gebleven met dit mooie project. Ook dit jaar zal ze bijeenkomsten en cursussen organiseren voor vrouwen uit deze doelgroep. 

Dan staat er bij Carree nog een prachtig actueel project “Wereldmeiden” in de startblokken. Helemaal SUPER. Over sport, over meiden met wel en niet een migratie achtergrond, over participatie en welbevinden. Daar hoort u binnenkort meer van.

Mirjam van der Maas ondersteunt qua communicatie en administratie al deze projecten vanuit Carree,  zodat ook u: onze aangesloten organisaties en individuele leden en fans, op de hoogte blijven. 

Heel graag wens ik u en de vrouwen waar u voor staat, mede namens alle medewerkers en bestuursleden:

een MOOI 2019

Met gezondheid, vriendschap, liefde, plezier en succes!

-stemt u ook op een vrouw bij de verkiezing voor de Provinciale Staten?-

-geeft u tevens uw stem aan een vrouw bij de waterschapsverkiezing?-

-beide verkiezingen zijn op 20 maart a.s. (in hetzelfde stemhokje)-

Ellen Pot,

Voorzitter VP Carree

Geplaatst in Nieuws.