Jan Majoor

Interview met Jan Majoor van Landstede Sport en Bewegen

Functie: docent profiel Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)

Sportservice Overijssel benaderde mij met de vraag of wij met meiden van Landstede Sport & Bewegen mee wilden werken aan het project Wereldmeiden. Derdejaars MBO studenten met een sportachtergrond die een sociaal maatschappelijke taak binnen het project willen oppakken kunnen dit voor hun opleiding als Combinatiefunctionaris/Buurtsportcoach heel goed gebruiken.

Na een presentatie van het project in de klas, besloten de studentes en wij als BOS docenten om dit maatschappelijk relevante project te adopteren. Ik zag het als een geweldige kans voor de studenten om te werken aan bijna alle kerntaken en competenties die gevraagd worden binnen ons profiel.
We hebben van twee BOS klassen de jongens en de meiden gescheiden. Ik begeleid 16 derdejaars meiden uit deze 2 klassen tijdens de BOS lessen. Mijn collega werkt op dat moment met de jongens aan andere projecten.

Vier studenten vervullen momenteel actief als lesgevers/begeleiders de maatschappelijke diensttijd tijdens de Sportcarrousel. Dit is een programma waarbij de deelneemsters actief kennismaken met 10 verschillende sporten, georganiseerd door SportService Zwolle. Een deel van de meiden kan niet actief lesgeven vanwege andere verplichtingen op dat tijdstip en zij houden zich in groepjes bezig met allerlei zaken rondom de verdere organisatie en invulling van het project Wereldmeiden, zoals het voorbereiden van ‘nat-weer-programma’s’, het aanvragen van subsidie voor extra activiteiten, media activiteiten (vloggen, filmpjes, artikeltjes, ….) en het match-maken richting de diverse Zwolse sportverenigingen. Later in het project kan deze groep meiden een rol krijgen in het begeleiden van de deelneemsters als ze bij een sportvereniging gaan sporten. Met deze taken verzamelen alle meiden bewijslast die ze nodig hebben voor hun opleidingsportfolio.

Voor de meiden is het een hele nieuwe doelgroep. Dat vinden ze best spannend, maar nog meer zijn ze nieuwsgierig naar andere culturen. Zonder dit project waren de contacten met meiden uit deze doelgroep waarschijnlijk niet ontstaan. Door dit soort maatschappelijke sportprojecten leren de meiden om sport als middel te gebruiken bij het werken in de buurt, in het onderwijs en binnen de sportvereniging.

Binnen de hele Landstede Sport & Bewegen opleiding is er heel enthousiast en nieuwsgierig gereageerd op onze rol in en deelname aan het project Wereldmeiden. Zij willen in de toekomst kijken of ze met andere keuzerichtingen ook kunnen deelnemen aan de volgende tranche. Alle docenten zien de meerwaarde van het deelnemen aan dit soort projecten om de opleiding nog meer tot een leren werken in en van de praktijk te maken. We hebben ter promotie op de schoolwebsite van Landstede het artikel en de foto van de startbijeenkomst geplaatst.

 

 

Geplaatst in Nieuws.