gelijkheid

Stel je verkiesbaar! Vrouwen, meld je aan

Het Vrouwenplatform Carree vindt dat er meer vrouwen, ook in Overijssel, op de kieslijsten moeten komen voor de Provinciale Staten -verkiezing en voor de Waterschapsverkiezingen, die allebei op 20 maart 2019 gehouden worden.

Het percentage vrouwen in de Provinciale Staten was na de laatste verkiezingen in 2015 slechts 34,7%. Daarbij is het percentage van vrouwelijke Gedeputeerden nog lager, namelijk 27%. En er is momenteel maar één vrouwelijke commissaris van de Koning (Jetta Klijnsma in Drenthe).

De kwaliteit van het openbaar bestuur gaat ons allen ter harte. Daarom is het belangrijk dat meer vrouwen participeren in de besluitvorming binnen provincies en waterschappen. De samenleving is heel divers van samenstelling en bij de openbare besturen ligt een belangrijke rol deze diversiteit te vertalen in beleid.

Wat is het juiste antwoord op de verschillende vragen die de burger stelt aan de Provincie? Aan het Waterschap? Carree vindt het belangrijk dat naast mannen, meer vrouwen met verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden mee praten en mee beslissen over het te voeren beleid. Ook in de provincie en bij het waterschap.

Nu zijn de diverse (politieke) partijen bezig, mensen voor de Provinciale Staten en voor het Waterschapsbestuur te werven. Vrouwen, meld je aan!

Voor nadere informatie:

T.b.v. Provinciale Verkiezingen: https://www.atria.nl/sites/atria/files/atoms/files/handreiking_meer_vrouwen_in_de_provinciale_staten.pdf

Overijssel heeft twee Waterschappen: ‘Drents Overijsselse Delta’ en ‘Vechtstromen’, voor beide wordt een nieuw bestuur gezocht:

https://www.wdodelta.nl/over-ons/toekomstig/

https://www.vechtstromen.nl/over/bestuur/verkiezingen/

Succes!

Ellen Pot,

Voorzitter VP Carree

Geplaatst in Nieuws.