benefiet van carree

Vrouwenplatform Carree neemt afscheid…

Geachte relaties, gewaardeerde contacten,

In deze brief moeten wij u namens het Dagelijks Bestuur helaas op de hoogte stellen van het faillissement van Stichting Vrouwenplatform Carree Overijssel. 

Op 2 en 3 april jl. is het Dagelijks Bestuur in verband met de richtlijnen rondom de Corona crisis nog twee keer in kleine setting bij elkaar geweest en daar is gesproken over de financiële en inhoudelijke kant van de stichting. Naar aanleiding hiervan heb ik als voorzitter op 9 april jl. met alle medewerkers van Carree individuele gesprekken gevoerd en heb ik hen tot mijn spijt namens het gehele bestuur moeten meedelen dat Carree, ondanks hun inzet en het harde werken, na 45 jaar niet meer levensvatbaar is.

Medewerkers en bestuur hebben zich de afgelopen jaren enorm ingezet om de missie en visie van het Carree uit te dragen, waarbij zij een stem wilden zijn voor alle vrouwen en meisjes in al hun diversiteit (culturele achtergrond, opleidingsniveau, participatieniveau). Carree is vele vrouwen van dienst geweest!

Door een gebrek aan projecten en dus inkomsten, en vervolgens door de Corona-crisis die ons elk toekomstperspectief ontneemt, kunnen wij niet anders dan u meedelen dat het Dagelijks Bestuur heeft moeten besluiten om faillissement aan te vragen.

Het bestuur en medewerkers bedanken u voor het prettige contact en uw betrokkenheid tot dusver.

Wij wensen u en uw naasten het allerbeste en vooral: houd het gezond!

Hartelijke groet,

J.F. (Janine) van Harsselaar-Timmer, voorzitter

G.J.G. (Ada) van Apeldoorn-Kruissink, secretaris

Stichting Vrouwenplatform Carree Overijssel

 

Geplaatst in Nieuws.