Wereldmeiden: Wat hebben we tot nu toe geleerd?

Marja Nieuwenhuis is als onderzoeker betrokken bij het project Wereldmeiden. Vanuit Kennispraktijk zorgt zij voor de evaluatie van het project. Nu de eerste groepen halverwege het programma zijn, zijn de eerste ervaringen opgedaan. Marja vertelt aan de hand van enkele steekwoorden wat ze nu al kan zeggen over het project en geeft enkele aanbevelingen voor de tweede ronde die begin 2020 start.

Programma
Het project Wereldmeiden loopt nu op vijf locaties. De locaties hebben het programma verschillend ingericht. Zo is bijvoorbeeld Almelo gestart met het op verschillende tijdstippen op verschillende locaties aanbieden van de sport activiteiten. In bijvoorbeeld Zwolle is de keuze gemaakt om elke week op het zelfde tijdstip op dezelfde locatie de activiteiten aan te bieden.

Locatie en vervoer
Vervoer naar de locatie blijkt één van de grootste struikelblokken voor de deelnemende meiden. Een deel van de meiden die nieuw zijn in Nederland vindt het lastig om op tijd op de goede locatie te zijn. Daarom lijkt het slim in ieder geval de eerste weken de activiteiten op dezelfde locatie op dezelfde tijd te laten plaatsvinden. Na verloop van tijd kan gedacht worden aan het bezoeken van andere locaties. Dit wordt wel geadviseerd. Het is namelijk voor het uiteindelijk gaan sporten bij bijvoorbeeld de sportverenigingen wel van belang ook hier al mee kennis gemaakt te hebben.

Werving deelnemers
Het werven van meiden die nieuw zijn in Nederland gaat makkelijker dan het werven van de begeleidende meiden, die in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) meedoen.
Daarom adviseren we om de tweede ronde te starten met het werven van de begeleidende (coachende) MDT meiden. Het is van belang om deze meiden bij inschrijving een compleet programma te kunnen laten zien. Zo weten ze waar ze zich voor inschrijven, wat er van hen verwacht wordt, hoeveel tijd dat van hen vraagt en kunnen ze daar ruimte voor inplannen.
Wanneer er voldoende MDT meiden beschikbaar zijn kan gezocht worden naar de deelnemers, de meiden die nog maar net in Nederland wonen. Uit ervaring in de eerste ronde blijkt dat deze meiden relatief makkelijk te vinden zijn en na aanmelding graag snel willen beginnen.

Ervaringen tot nu toe
Inmiddels hebben we verschillende begeleiders en deelnemende meiden gesproken over het project Wereldmeiden. In deze gesprekken komt naar voren dat ze over het algemeen het project heel leuk vinden en veel leren. De Nederlandse meiden en begeleiders leren omgaan met meiden met een andere culturele achtergrond. En de meiden die nieuw in Nederland zijn verruimen hun contacten, leren plannen, en leren deelnemen aan verschillende sportactiviteiten.

Er is nog veel meer te vertellen over wat we allemaal al geleerd hebben in de eerste ronde. Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrieven en in de onderzoeksrapportage.

Geplaatst in Nieuws.