Projecten

Naast een platform voor vrouwen uit Overijssel voeren wij een aantal projecten uit.

De Nieuwe Toekomst

Een project voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld.


Eigen Kracht Werkt!

Een project met de focus op techniek en wetenschap.


Vrouwen coachen Meiden

Een project voor meisjes in de leeftijd van 12-27 jaar die buiten de boot dreigen te vallen om welke reden dan ook.


Wijs mij de ingang van het bos

Vrouwenplatform Carree is gestart met het project: 'Wijs mij de ingang van het bos'.
Carree gaat een samenwerking aan met Landschap Overijssel om het behoud van de natuur van Overijssel onder ieders aandacht te brengen.


Kracht on Tour

Er moet meer aandacht komen voor de kracht en de talenten van vrouwen.
Vrouwen moeten hun eigen talenten ontdekken, benutten en verzilveren om zo zelfstandiger te zijn en met sterke benen in onze maatschappij te staan.
Jet Bussemaker bezocht twee jaar lang diverse regio's in Nederland om heldere afspraken te maken om de economische positie van vrouwen te versterken.


Lang zult u wonen

In de provincie Overijssel voeren op dit moment 22 gemeenten de campagne Lang zult u wonen. Een bewustwordingscampagne die eigenaar-bewoners stimuleert zelf vroegtijdig hun woning aan te passen als zij een dagje ouder worden.


 

Filmmateriaal