Projecten

Wij zijn een platform voor vrouwen uit Overijssel en voeren daarnaast een aantal projecten uit.

Wereldmeiden

Met het project Wereldmeiden willen we de integratie verbeteren van meiden, in de leeftijd van 14-29 jaar, die net in Nederland zijn komen wonen, door middel van sport en bewegen.

Lees meer….

Wereldvrouwen!

Met het project Wereldvrouwen zet Carree zich in om vrouwen met een vluchtelingenachtergrond te ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Lees meer….

De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Toekomst is een project voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. De aanpak bestaat uit een groepstraining, gevolgd door een periode van persoonlijke coaching.

Lees meer....

Wijs mij de ingang van het bos

Vrouwenplatform Carree is gestart met het project: 'Wijs mij de ingang van het bos'.
Carree gaat een samenwerking aan met Landschap Overijssel om het behoud van de natuur van Overijssel onder ieders aandacht te brengen.

Lees meer....

Kracht on Tour

Er moet meer aandacht komen voor de kracht en de talenten van vrouwen.
Vrouwen moeten hun eigen talenten ontdekken, benutten en verzilveren om zo zelfstandiger te zijn en met sterke benen in onze maatschappij te staan.
Jet Bussemaker bezoekt twee jaar lang diverse regio's in Nederland om heldere afspraken te maken om de economische positie van vrouwen.

Lees meer....

Lang zult u wonen

Langer zelfstandig wonen

In de provincie Overijssel voeren op dit moment 22 gemeenten de campagne Lang zult u wonen.
Een bewustwordingscampagne die eigenaar-bewoners stimuleert zelf vroegtijdig hun woning aan te passen als zij een dagje ouder worden.

Lees meer....

Filmmateriaal