Naam Instelling

Stichting Vrouwenplatform Carree Overijssel
RSIN Fiscaal nummer van het Vrouwenplatform Carree: 50.31.564
Adresgegevens
Bezoekadres: Koestraat 10, 8011 NK, Zwolle
Postadres: Postbus 1540, 8001 BM, Zwolle
Telefoon: 038 – 4219311
Mailadres: info@vrouwenplatformcarree.nl

Doelstelling

Het Vrouwenplatform Carree levert een bijdrage aan de maatschappelijke en sociale positie van vrouwen in Overijssel.
Hoofdlijnen beleidsplan. Op 13 december 2007 gaven de aangesloten organisaties en vrouwenraden aan het dagelijks bestuur van de Overijsselse Vrouwen Raad (OVR) opgericht in 1975, de opdracht de OVR om te vormen tot een vrouwenplatform. Vrouwenplatform Carree heeft tot doel vrouwen te stimuleren tot het nemen van verantwoordelijkheid in de maatschappij met respect voor de diverse standpunten in de samenleving.

De organisatiedoelstellingen van het Vrouwenplatform Carree zijn:
– Een platform zijn voor ontmoeting, informatie-uitwisseling en netwerken.
– Het bespreken van actuele en maatschappelijke onderwerpen die dichtbij de doelgroep staan en bijdragen aan keuzes en besluitvorming voor en door vrouwen in de samenleving door het organiseren van symposia, debat- en themabijeenkomsten en informatieverstrekking
– Het platform stimuleert participatie van vrouwen in de samenleving door middel van het initiëren van projecten die direct steun bieden aan vrouwen en meiden: zoals het Vrouwen coachen Meiden project.
– Het platform fungeert als doorgeefluik en gesprekspartner voor vrouwen in de samenleving door het vertegenwoordigen en naar buiten brengen van meningen en door op te komen voor de belangen van vrouwen.
– Het platform verbindt vrouwen in de samenleving door middel van het aanbieden van interactiemogelijkheden en informatievoorziening via een nieuwsbrief, folders, flyers, en via de website: www.vrouwenplatformcarree.nl.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vijf vrouwen, vertegenwoordigers uit diverse regio’s in Overijssel.
Het Vrouwenplatform Carree heeft vier betaalde medewerkers: 1 bureaucoördinator, 2 projectleiders, 1 secretaresse.

Het gehele beleidsplan voor 2017-2021 is hier te lezen.

Organisatiestructuur Carree

Ons organogram kunt u hier bekijken.

Actueel verslag activiteiten 2018

Uitvoering project Vrouwen coachen Meiden

Uitvoering project De Nieuwe Toekomst

Uitvoering project Wereldvrouwen

Uitvoering project Eigen Kracht Werkt

Mei 2018: Jaarvergadering

December 2018: Algemene ledenvergadering met aangesloten organisaties en individuele leden

Doorlopend: Bezoek maatschappelijke beursvloeren, intervisie avonden, trainingen voor coaches etc.

Bestuurssamenstelling

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Ellen Pot
Secretaris: Elly Brinkhof
Penningmeester: Beppie Bredenoort
Algemeen bestuurslid: Tilly Lammers
Algemeen bestuurslid: Ada van Apeldoorn

Beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die alleen een vergoeding krijgen voor gemaakte onkosten. De CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening is van toepassing op de medewerkers van Carree.

Verantwoording 2017

Ons financieel jaarverslag 2017 kunt u hier lezen.

Het inhoudelijke jaarverslag 2017 kunt u hier lezen.